بسته آب پروژه ايران ال ان جي

حوزه فعاليت

طراحي ،تامين، ساخت ، تحويل، نصب و راه اندازي واحد هائي از پالايشگاه مايع سازي گاز طبيعي ايران شامل:

  • آب جهت توليد بخار و تقطير
  • آب بدون املاح
  • آب دريا
  • آب خوردن
  • آب سيستم آتش نشاني
  • آب شستشو

مشخصات

جدول مشخصات 
كارفرما شركت مايع سازي گاز طبيعي ايران
محل كنگان - تنبك
نوع قراردادEPC