نيروگاه برق و بخار ايران ال ان جي

حوزه فعاليت

طراحي ،تامين، ساخت ، تحويل، نصب و راه اندازي واحد هائي از پالايشگاه مايع سازي گاز طبيعي ايران شامل:

  • 5 دستگاه GTGتوربين ژنراتور گازي 162 مگاوات مدل V94,2
  • 5 دستگاه بويلر SRSG
  • 2 دستگاه توربين ژنراتور بخار STG
  • پست GIS 33 kv
  • پست GIS 230 kv
  • پست موقت 400 كيلو ولت
  • تاسيسات تغذيه گاز نيروگاه

مشخصات

جدول مشخصات 
كارفرما شركت مايع سازي گاز طبيعي ايران
محل كنگان - تنبك
نوع قراردادEPC