تامين و نصب توربو كمپرسورها فاز هاي 13 و 22-24 واحد 106 ايستگاه تقويت فشار گاز

حوزه فعاليت

طراحي، تامين، ساخت، تحويل و نظارت بر نصب و راه اندازي 16 دستگاه توربو كمپرسور واحد 106 ايستگاه تقويت فشارگاز خروجي از پالايشگاه فازهاي 13و 24-22 پروژه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي

مشخصات

جدول مشخصات 
كارفرما شركت پترو كاران شفق كيش
محلكنگان
نوع قراردادPC