درباره ما

شرکت نیرپارس به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور با اتکا بر کارکنان خلاق و کارآمد و با بهره گیری از دانش، ظرفيت و توانمندیهاي داخلي ضمن رعايت تعهدات اجتماعي و زيست محيطي خدمات خود را در چارچوب معیارهای اصلی زمان، هزینه و کیفیت با تعامل کارا و موثر با تمامی ذينفعان عرضه می نماید تا ضامن رشد وسودآوری شرکت درعرصه رقابتهای ملی و منطقه ای باشد.
به عنوان بازوی اجرایی گروه مپنا در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی در راستای تحقق چشم انداز گروه، بر آن است تا یکی از سه شرکت برتر داخلی در حوزه فعالیت های EPC میان دستی و پایین دستی از لحاظ سهم بازارو میزان فروش تا سال 1400 باشد.
شرکت نیرپارس به نمایندگی از طرف گروه مپنا ویا به صورت مستقل درپروژه های نفت، گاز و پتروشیمی حضور یافته که کارهای تحت قرارداد را یا در قالب مشارکت در کنسرسیوم ها ویا به صورت درون سازمانی انجام می دهد.
شرکت نیر پارس همانند صنعت نیروگاهی کشور به دنبال جلب اعتماد کارفرمایان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. استراتژی نیرپارس در این زمینه بسیار صریح و بدینگونه تعریف شده است؛
انجام پروژه ها با کیفیت مورد نظر کارفرما و حتی فراتر از انتظارات ایشان و همچنین دستیابی به اهداف زمانی پروژه ها.
این شرکت منافع خود را با منافع سایر شرکت های گروه مپنا مشترک می داند، لذا در استراتژی اجرای پروژه ها استفاده ترجیحی از خدمات سایر شرکت های گروه مپنا، اعم از تأمین کالاها و ساخت پروژه ها را مورد تأکید قرار داده است.


هايت مديره

img-responsive

آقای دکتر عباس علی آبادی

رئیس هیئت مدیره

img-responsive

آقای مهندس بهروز جباری

نايب رئيس هيأت مديره و مدیر عامل

img-responsive

آقای مهندس وحید معیر

عضو هیات مدیره

img-responsive

آقای مهندس محمد بهمن پور

عضو هیات مدیره

img-responsive

آقای سید علی بنی هاشمی

عضو هیات مدیره

 • هيات مديره شركت نيرپارس
 • مديريت عامل
 • دفتر هيات مديره و مديريت عامل
 • دفتر حقوقي و قرارداد با كارفرما
 • دفتر حسابرسي داخلي
 • دفتر توسعه بازار و پيشنهاد
 • مدير پروژه
 • معاونت تامين
 • معاونت مهندسي
 • معاونت طرح و برنامه
 • معاونت منابع انساني و پشتيباني
 • معاونت مالي