طرح توسعه پالایشگاه اصفهان-پکیج C

نام پروژه: طرح توسعه پالایشگاه اصفهان ( پکیج C )  
نام کارفرما: شرکت پالایشگاه نفت اصفهان                                                                                                    
موقعیت جغرافیایی: اصفهان
نوع پروژه: EPC
واحد ۱۰۰ - واحد كمپرسور جهت افزايش فشار گاز ورودي تا ۲۷ بار
واحد ۲۰۰ - واحد شيرين سازي
واحد ۳۰۰ - واحد نم زدائي
واحد ۴۰۰ - واحد اندازه گيري و بسته تنظيم فشار
واحد ۵۰۰ - واحد بازيافت گوگرد
واحد ۶۰۰ - انبار گوگرد مايع و جامد سازي و واحد بارگيري
واحد ۷۰۰ - واحد تبريد گاز پروپان
واحد ۸۰۰ - واحد توليد نيتروژن
واحد ۹۰۰ - سيستم مشعل

تصاویر پروژه