طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی- فاز 14

نام پروژه: فاز 14 پارس جنوبی  
نام کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی  
موقعیت جغرافیایی: کنگان  
نوع پروژه: EPC  
حوزه فعالیت: عبارت است از مهندسی، خريد، کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی واحد های زیر:
واحد ۱۰۶-ايستگاه كمپرسور و اندازه گيري گاز
واحد ۱۰۸-بازيافت گوگرد
واحد ۱۰۹-پالايش آب اسيدي
واحد ۱۲۰-سيستم توزيع برق
واحد ۱۲۱-توليد و توزيع بخار
واحد ۱۲۲-سيستم سوخت رساني
واحد ۱۲۳-تامين هواي ابزار دقيق
واحد ۱۲۴-توليد و ذخيره سازي نيتروژن
واحد ۱۲۵-سيستم برداشت آب دريا
واحد ۱۲۶-آب شيرين كن
واحد ۱۲۷-سيستم تامين آب بدون املاح
واحد ۱۲۸-توليد آب آشاميدني
واحد ۱۲۹-تصفيه پساب صنعتي
واحد ۱۳۰-سيستم آب آتشنشاني
واحد 131- سیستم تامین و توزیع آب آتشنشانی سیستم تولید برق اضطراری
واحد ۱۳۲-سيستم خنك كننده آب
واحد ۱۴۴-جامد سازي و ذخيره گوگرد
واحد ۱۴۶-ذخيره سازي مواد شيميائي
واحد ۱۶۳-ساختمان آتشنشاني
واحد ۱۶۵-تالار بازديد (ساختمان گالري)
پست برق و ترانس اصلي
سيستم برداشت از آب دريا شامل پمپها از ورودي تا تاسيسات خط لوله ۴۲ اينچ خروجي گاز تا خط سراسري انتقال گاز به طول۳ كيلومتر
تجهيز كارگاه و انجام كارهاي ابنيه و ساخت دفاتر اداري
خطوط لوله واحد ها به همراه سازه هاي مربوطه


 

تصاویر پروژه