ذخیره سازی گاز شوریجه

نام پروژه : طرح توسعه ذخیره سازی گاز در میدان خانگیران مخزن شوریجه D  
نام کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  
موقعیت جغرافیایی: میدان خانگیران واقع در 25 کیلومتری شهرستان سرخس
نوع پروژه: BOT
حوزه فعالیت: حجم تزریق و تولید برابر 2.250 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال بوده که در 8 ماه گرم سال با نرخ 10 میلیون متر مکعب در روز تزریق و در 4 ماه سرد سال با نرخ 20 میلیون متر مکعب در روز تولید صورت می‌گیرد.
 
 

تصاویر پروژه