احداث پتروشیمی پارسیان مپنا

نام پروژه : مجتمع پتروشیمی پارسیان مپنا  
نام کارفرما: شرکت پروژه پارسیان مپنا  
موقعیت جغرافیایی: منطقه آزاد اقتصادی صنایع انرژی ور پارسیان
نوع پروژه: EPCC
حوزه فعالیت: طراحي، مهندسی، تامین تجهیزات، ساختمان، نصب و راه اندازی

تصاویر پروژه