گواهینامه‌های بین‌المللی

شرکت نیرپارس در راستای رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی، پیشرفت و تعالی سازمانی، افزایش میزان رضایت مشتریان، برآورده‌سازی نیازهای ذینفعان و رصد فعالیت‌های خود، اقدام به جاری‌سازی سیستم‌های بین‌المللی مدیریتی و اخذ گواهینامه‌های مربوطه نموده است.
در همین راستا شرکت نیرپارس از طریق شرکت TUV AUSTRIA موفق به اخذ استانداردهای زیر گردیده است:
  • ISO 9001 : 2015
  • ISO 14001 : 2015
  • ISO 45001 :2018
  • ISO 29001 : 2020
  • ISO 21500 : 2012
  • ISO 10004 : 2018
  • HSE MS

تایید صلاحیت‌ها

  • گواهینامه صلاحیت پایۀ یک پیمانکاری رشته نفت و گاز (زیر رشته تاسیسات فرآیندی نفت و گاز و پتروشیمی و زیر رشته خطوط انتقال و ذخیره نفت و گاز)
  •  گواهینامه صلاحیت پایۀ یک پیمانکاری رشته نیرو (زیر رشته تولید نیرو و زیر رشته پست و انتقال و توزیع)
  •  گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 
دریافت گواهینامه صلاحیت مشاوره، گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت و همچنین دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در سایر رشته‌ها، از برنامه‌های در دست اقدام و آتی شرکت نیرپارس است که مقدمات آن در حال انجام می‌باشد.