شرکت نیرپارس خود را موظف می‌داند تا در قبال تمام کنش‌ها و تاثیرات خود بر اجتماع به هر نحو و با هر منظور پاسخگو باشد. پاسخگویی در قبال این تاثیرات می‌تواند در هر یک از زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی رخ دهد و فاقد هر نوع محدودیت می‌باشد. در واقع نیرپارس متعهد است تنها از روش‌های دارای منافع برای جامعه به کسب درآمد بپردازد و از آسیب به جامعه در راستای کسب درآمد خودداری کند.

به باور ما در نیرپارس و گروه مپنا، مسئولیت­‌پذیری اجتماعی یک تعهد است:
  • تعهد در قبال حفظ محیط‌زیست
  • تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی
  • تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان
  • تعهد در قبال عدم ارایۀ محصولات زیان­‌آور
  • تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه
  • تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت­‌های غیراخلاقی
  • تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها
  • در همین راستا شرکت نیرپارس با جاری‌سازی استانداردهای زیست‌محیطی، اجرای تعهدات به موقع خود به کارفرمایان در پروژه‌های ملی و تاثیرگذار بر جامعه و محیط‌زیست، همکاری در اجرای پروژه‌هایی که نیاز کشور را تامین می‌کنند، انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه و انجام برنامه‌های سالانه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، تلاش می‌نماید تا در اجرای تعهدات خود گام بردارد.
مسئولیت‌های اجتماعی