شرکت نیرپارس با تاسیس در سال 1337 فعالیت خود را در صنعت آب، راه و نفت و گاز آغاز نمود. در سال 1387 با پیوستن به گروه مپنا وظیفه اجرای پروژه‌های میان دستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی به صورت کلید در دست یا اجرای واحدهای مرتبط به نیرپارس سپرده شد.
ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور با اتکا بر کارکنان خلاق و کارآمد و بهره‌گیری از دانش، ظرفيت و توانمندی‌هاي داخلي ضمن رعايت تعهدات اجتماعي و زيست محيطي خدمات خود را در چارچوب معیارهای اصلی زمان، هزینه و کیفیت با تعامل کارا و موثر با تمامی ذينفعان عرضه می‌نماییم تا ضامن رشد و سودآوری شرکت درعرصه رقابت‌های ملی و منطقه ای باشیم.
این شرکت به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه مپنا در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی حضور یافته و کارهای تحت قرارداد را به صورت مستقل، در قالب کنسرسیوم‌ها و یا به صورت مشارکت درون سازمانی (گروه مپنا) انجام می‌دهد.
شرکت نیرپارس همانند برند مپنا در صنعت نیروگاهی کشور به دنبال جلب اعتماد کارفرمایان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد. استراتژی نیرپارس در این زمینه بسیار صریح و اینگونه تعریف شده است:
"انجام پروژه با کیفیت مورد نظر کارفرما و حتی فراتر از انتظارات ایشان با هدف دستیابی به برنامه زمانی پروژه‌ها."
این شرکت به علت منافع مشترک خود با گروه مپنا، در استراتژی اجرای پروژه‌ها استفاده ترجیحی از خدمات سایر شرکت‌های گروه، اعم از تأمین کالاها و ساخت پروژه‌ها را مورد تأکید قرار داده است و از توانمندی و پتانسیل‌های موجود در گروه مپنا جهت اجرای مطلوب پروژه‌ها بهره می‌برد.