شرکت نیرپارس با درک اهمیت حرکت به سمت تعالی و سرآمدی و با توجه به سیاست‌­های گروه مپنا، طی یک تصمیم مشارکتی از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی و با همکاری و همراهی تمامی کارکنان شرکت، اقدام به گام نهادن در مسیر بی­ پایان تعالی نموده است. این شرکت در سال 1393 موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی و در سال 1394 با کسب تقدیرنامه دو ستاره از جایزه ملی تعالی سازمانی در مسیر پرفراز و نشیب تعالی گام برداشته است. کسب جوایز متعدد در موضوعات مختلف سبب شده است تا شرکت نیرپارس بتواند گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود نیز بیافزاید.

با اهتمام مدیریت ارشد گروه به رشد و تعالی شرکت­‌های تابعه گروه مپنا، شرکت نیرپارس در سال 1398 در مدل جامع تعالی سازمانی گروه مپنا شرکت نمود و با توجه به حضور درخشان در این ارزیابی، از سوی معاونت سیستم‌­ها و اطلاعات گروه مپنا مورد تقدیر قرار گرفت. با هدف استمرار حرکت در مسیر تعالی، در سال 1400 نیز به­ صورت داوطلبانه در ارزیابی مدل جامع تعالی سازمانی گروه مپنا شرکت نمود و توانست با همت و پشتکار تمامی پرسنل، جایگاه خود در مسیر تعالی را تقویت نماید و برگ زرین دیگری به افتخارات شرکت بیافزاید.

تصویر

مدل­‌های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قدرتمند به سازمان‌­ها کمک می‌‌نمایند تا روابط علت و معلولی بین آنچه که در سازمان اجرا می‌­شود و نتایج حاصل از آن را درک نموده و میزان موفقیت در اجرای برنامه‌‌های بهبود در مقاطع زمانی مختلف را مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین شرکت‌­ها می‌­توانند عملکرد خود را با سایر سازمان‌­ها و بخصوص با بهترین‌­ها مقایسه نموده و دید بهتر و جامع­تری از موقعیت و شرایط خود به­ دست آورند.

شرکت نیرپارس با درک اهمیت حرکت به سمت تعالی و سرآمدی و با توجه به سیاست‌­های گروه مپنا، طی یک تصمیم مشارکتی از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی و با همکاری و همراهی تمامی کارکنان شرکت، اقدام به گام نهادن در مسیر بی­ پایان تعالی نموده است. این شرکت در سال 1393 موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی و در سال 1394 با کسب تقدیرنامه دو ستاره از جایزه ملی تعالی سازمانی در مسیر پرفراز و نشیب تعالی گام برداشته است. کسب جوایز متعدد در موضوعات مختلف سبب شده است تا شرکت نیرپارس بتواند گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود نیز بیافزاید.

با اهتمام مدیریت ارشد گروه به رشد و تعالی شرکت­‌های تابعه گروه مپنا، شرکت نیرپارس در سال 1398 در مدل جامع تعالی سازمانی گروه مپنا شرکت نمود و با توجه به حضور درخشان در این ارزیابی، از سوی معاونت سیستم‌­ها و اطلاعات گروه مپنا مورد تقدیر قرار گرفت. با هدف استمرار حرکت در مسیر تعالی، در سال 1400 نیز به­ صورت داوطلبانه در ارزیابی مدل جامع تعالی سازمانی گروه مپنا شرکت نمود و توانست با همت و پشتکار تمامی پرسنل، جایگاه خود در مسیر تعالی را تقویت نماید و برگ زرین دیگری به افتخارات شرکت بیافزاید.