نفت و گاز

کارفرما پایان شروع نوع پیمان شرح پروژه
شرکت توسعه یک ۱۳۹۰ ۱۳۸۷ EPC سیستم سوخت رسانی نیروگاه ارومیه ۳*۳۰۰۰۰ m۳
شرکت مدیرت طرح های صنعتی ایران ۱۳۹۰ ۱۳۸۶ EPC مخازن ذخیره فاز های ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ۱۳۸۹ ۱۳۸۶ EP مخازن طرح توسعه پالایشگاه آبادان
سازمان توسعه برق ایران ۱۳۸۸ ۱۳۸۶ PC مخازن نیروگاه سهند
OIEC ۱۳۸۶ ۱۳۸۴ EPC مخازن سقف شناور سیری
شركت پالايش نفت اصفهان ۱۳۸۸ ۱۳۸۲ EPC مخازن پالايشگاه اصفهان
NIOPDC ۱۳۸۳ ۱۳۷۹ EPC مخازن شرکت ملی پخش فرآورده ها نفتی
TOYO,IDRO,JGC,DAELIM J.V. ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ EP مخازن تحت فشار فازهای ۶و ۷و۸
شرکت ملی گاز ۱۳۷۹ ۱۳۷۵ C خط لوله گاز ۶۴ کیلومتر
شرکت ملی گاز ۱۳۷۷ ۱۳۷۵ C خط لوله پالایشگاه تهران
شرکت ملی گاز ۱۳۷۸ ۱۳۷۶ C خط لوله گاز کارون
شرکت ملی نفت ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ PC مخازن پالایشگاه بندرعباس
شرکت نفت پارس ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ PC مخازن پالایشگاه نفت پارس
E.I.E.D ۱۳۸۰ ۱۳۷۸ EC مخازن تحت فشار الفین ۶
پالایشگاه بندرعباس ۱۳۷۹ ۱۳۷۹ PC مخازن پالایشگاه بندرعباس
Eni IRAN BV ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ EPC مخازن تحت فشار دارخوین
Almahrokat (SYRIA) ۱۳۸۳ ۱۳۷۸ EPC مخازن پالایشگاه الراموشه
TOYO,IDRO,JGC,DAELIM J.V. ۱۳۸۵ ۱۳۸۳ C مخازن تحت فشار فازهای ۶و ۷و۸
شرکت ملی گاز ۱۳۸۱ ۱۳۷۹ C خط لوله گاز فاز یک پارس جنوبی

هیدرو مکانیکال

کارفرما پایان شروع نوع پیمان شرح پروژه
سازمان آب فارس ۱۳۸۳ ۱۳۷۹ EPC سد سلمان فارسي (قير)
سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۸۳ ۱۳۷۶ EPC سد جره
آب منطقه‌اي آذربايجان غربي ۱۳۸۳ ۱۳۸۰ EPC سد شهرچاي
توسعه منابع آب ونيروي ايران ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ EPC سد سيمره
آب منطقه‌اي آذربايجان غربي ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ EPC سد زرينه رود
سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ EPC سد آبدبه
آب منطقه‌اي خوزستان ۱۳۸۳ ۱۳۷۲ EPC سد مارون
توسعه منابع آب ونيروي ايران ۱۳۸۱ ۱۳۷۴ EPC تونلهاي آب‌ بر كرخه
سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۸۳ ۱۳۸۳ EPC تخليه كننده تحتانی سد دز
آب منطقه‌اي زنجان ۱۳۸۳ ۱۳۷۴ EPC سد تهم
آب منطقه‌اي آذربايجان غربي ۱۳۸۱ ۱۳۷۵ EPC سد اهر
آب منطقه‌اي غرب ۱۳۸۱ ۱۳۷۵ EPC سد ايلام
سابير ۱۳۸۳ ۱۳۷۷ EPC تخليه كننده تحتاني سد كوثر
سابير ۱۳۸۳ ۱۳۷۷ EPC سرريز سد كوثر
توسعه منابع آب ونيروي ايران ۱۳۸۱ ۱۳۷۵ EPC تخليه كننده تحتاني كرخه
سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۸۳ ۱۳۷۸ EPC تونل انتقال دشت عباس
توسعه منابع آب ونيروي ايران ۱۳۸۳ ۱۳۷۷ EPC استاپلاگهاي كارون ۳
گروه صنعتي سديد ۱۳۸۳ ۱۳۷۷ EPC علاج بخشي سد دز
سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۸۳ ۱۳۷۸ EPC پاي پل كرخه
گروه صنعتي سديد ۱۳۸۳ ۱۳۸۰ EPC نيلوفري هاي كارون ۳

هیدروالکتریکال

کارفرما پایان شروع نوع پیمان شرح پروژه
شرکت آب و برق خوزستان ۱۳۸۲ ۱۳۷۶ EPC نیروگاه مارون ۱
شرکت آب و برق خوزستان ۱۳۸۶ ۱۳۸۳ EPC نیروگاه مارون ۲

سازه های سنگین فلزی

کارفرما پایان شروع نوع پیمان شرح پروژه
IRITEC ۱۳۸۱ ۱۳۷۹ PC سازه فولادی اسفراین
پالایشگاه کرنج فارس ۱۳۷۵ ۱۳۷۴ PC سازه فولادی پالایشگاه کرنج فارس
مجتمع گل گوهر ۱۳۶۳ ۱۳۶۳ PC سازه فولادی گل گوهر
IRITEC ۱۳۶۳ ۱۳۶۲ PC شرکت ایران ترانسفو

ریلی ، جاده ای و پلها

کارفرما پایان شروع نوع پیمان شرح پروژه
شرکت راه آهن ایران ۱۳۷۶ ۱۳۷۴ PC خط آهن قم - تهران
شرکت راه آهن ایران ۱۳۶۲ ۱۳۶۰ PC خط آهن بافق - بندرعباس
شرکت راه آهن ایران ۱۳۷۶ ۱۳۷۶ PC خط آهن مشهد - باقچه
PIDECO ۱۳۷۹ ۱۳۷۹ PC ساخت کمپ مسکونی فاز یک پارس جنوبی
PIDECO ۱۳۷۹ ۱۳۷۹ PC سایت تدارکات فاز یک
PIDECO ۱۳۷۹ ۱۳۷۹ PC دفاتر و انبارهای فاز یک
PIDECO ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ PC ساختمان مرکز کنترل فاز یک
PIDECO ۱۳۷۹ ۱۳۷۹ PC کارگاه مرکزی سولفور فاز یک
PIDECO ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ PC لوله کشی زیر زمینی فاز یک
PIDECO ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ PC سیویل فاز یک
PIDECO ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ PC حصار کشی محوطه فاز یک
شرکت ماشین سازی لرستان ۱۳۷۹ ۱۳۷۹ PC سایت تدارکات فاز یک