بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

:محل برگزاری محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از تاریخ 27 الی 30 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود لذا از همکاران محترم دعوت می گردد از نمایشگاه و دستاوردهای شرکت نیرپارس، از غرفه مپنا واقع در سالن 8 و 9 از ساعت 08:30 الی 16:00 بازدید بعمل آورند.

تاریخ برگزاری: 1402/02/27 تا 1402/02/30