تصویر
شرکت نیرپارس از زمان تاسیس تاکنون با کارفرمایان بزرگ کشور در حوزه‌های کاری مرتبط همکاری و فعالیت داشته است. با توجه به اجرای مناسب و طبق زمانبندی پروژه‌ها، پاسخگویی و تعهد به رفع نیازها و انتظارات کارفرمایان ، همراهی و همکاری نزدیک با نیاز مشتریان، شرکت نیرپارس را به عنوان برند قابل اعتماد کارفرمایان تبدیل کرده است.
نیازها و انتظارات مشتریان به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی در شرکت نیرپارس همواره مورد توجه کلیه ارکان شرکت می‌باشد.در همین راستا شرکت نیرپارس با شناخت این نیازها و انتظارات در قالب فرآیندها و زیرفرآیندهای تعریف شده در جهت برطرف نمودن و مدیریت آنها اقدام می‌نماید تا زمینه رضایت بیش از پیش مشتریان را فراهم نماید.

شرکت نیرپارس با استقرار استاندارد ISO10004 و سنجش میزان رضایت مشتریان با رعایت الزامات گروه مپنا در تلاش است تا با شناخت نقاط ضعف و قوت خود، در جهت ارتقاء سطح رضایت مشتریان خود گام بردارد.بر همین اساس ضمن ارزیابی پرسشنامه‌های سنجش رضایت مشتریان که در بازه‌های زمانی شش ماهه توسط شرکت گروه مپنا ارسال می‌گردد و بررسی شاخص‌های سنجش رضایت غیرمستقیم در جهت شناخت بهتر نظرات مشتریان اقدام می‌نماید.
شرکت نیرپارس در تلاش است با در نظر گرفتن نیازها و انتظارات مشتریان، روند رو به رشد شاخص رضایت مشتریان خود را تداوم بخشد.
مشتریان گرامی می‌توانند علاوه بر روش‌های معمول برای اعلام نظرات و شکایات خود، از طریق تکمیل فرم‌ "ارتباط با مشتری" در  قسمت انتهای سایت، جهت شناخت بهتر نیازها، انتظارات و ارائه خدمات بهتر ما را یاری رسانند.

تصویر