شرکت نیرپارس در راستای افزایش رضایت مشتری، بهبود عملکرد، کاهش زمان اجرای پروژه‌ها و بهره مندی از دانش و تجربه شرکت‌های موفق به تناسب نیاز خود اقدام به انتخاب شرکای تجاری می‌نماید.در همین راستا با توجه به پتانسیل‌های مناسب گروه مپنا، وجود شرکت‌های توانمند در این گروه و منافع مشترک، تاکنون بیشترین تعداد شرکای تجاری نیرپارس از گروه مپنا می‌باشد.
شرکت نیرپارس آمادگی دارد تا در صورت تمایل اشخاص حقوقی یا حقیقی توانمند، با تجربه و با سوابق درخشان و فاقد سوءپیشینه جهت همکاری در پروژه‌های آتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع مشترک، تفاهم‌نامه‌های همکاری کوتاه مدت و بلند مدت تنظیم نماید.

در صورت تمایل به همکاری با شرکت نیرپارس می‌توانید در قسمت "مشارکت" با تکمیل فرم مذکور زمینه برگزاری جلسات مشترک در راستای شناخت امکان همکاری را فراهم نمایید.
 
تصویر