شرکت نیرپارس به عنوان یک شرکت سهامی عام، دارای سهامدارانی با ترکیب شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا و گروهی از همکاران می‌باشد.
عمده ترین سهامداران نیرپارس شرکت گروه مپنا، شرکت‌ مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا، شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)، شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)، شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) و سهامداران ترجیحی می‌باشند.
تصویر
تصویر