شرکت نیرپارس در راستای مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی و همچنین رعایت الزامات و مستندات سازمانی همواره در تلاش بوده است تا با جامعه پیرامونی ارتباط موثر و اثربخش برقرار نماید و در راستای شناخت نیازها و انتظارات آنها و رفع مشکلات در حد توان خود تلاش می‌نماید تا بخشی از تعهد به جامعه را محقق سازد.
در این خصوص شرکت نیرپارس ضمن بهره‌مندی حداکثری از جامعه محلی برای تامین نیازمندی‌های پروژه‌ها (منابع، مایحتاج، نیروی انسانی، حمل و نقل و ...) سعی نموده است تا با سازمان‌ها و ارگان‌های محلی (استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، مراکز بهداشت و درمان، سازمان محیط زیست، ادارات کار، تامین اجتماعی و ...) نیز ارتباط موثر برقرار سازد تا نیازها و انتظارات جامعه را از طریق آنها پیگیری و رفع نماید.
 
تصویر