با توجه به توانمندی‌های شرکت نیرپارس در حوزه نفت و گاز و اجرای موفق پروژه‌های پالایشگاهی در بخش یوتیلیتی و فرآیندی، شرکت پتروشیمی پارسیان مپنا اجرای این پروژه را به شرکت نیرپارس سپرده است و تاکنون کارفرمایان مختلف در هلدینگ‌های پتروشیمی از شرکت نیرپارس برای اجرای پروژه ها دعوت به عمل آورده است.
تصویر