شرکت نیرپارس به پشتوانه تجربیات ارزشمند خود در ساخت سد و تجهیزات مرتبط با نیروگاه های آبی فعالیت خود در حوزه نیرو را آغاز کرد و اکنون با توان و دانش گروه مپنا در این حوزه ، قابلیت‌های فنی و تکنولوژیکی خود را تقویت نموده است . در همین راستا پروژه نیروگاه برق و بخار ایران ال ان جی در حال اجراست.
تصویر