شرکت نیرپارس با انجام بیش از 29 پروژه مختلف نفت و گازی در ایران و کشورهای منطقه، تلاش نموده است تا با اجرای با کیفیت پروژه‌های مختلف احداث پالایشگاه، واحدهای یوتیلیتی، واحدهای فرآیندی، خطوط لوله، ساخت مخازن  در راستای نیاز کشور گام بردارد.
تصویر