1402/10/20

نیرپارس پیشرو در اجرای طرح کهاب و جلوگیری از هدررفت بنزین در کشور

	نیرپارس پیشرو در اجرای طرح کهاب و جلوگیری از هدررفت بنزین در کشور

​شرکت نیرپارس با بهره گیری از متخصصان داخلی و تکیه بر دانش بومی موفق به تکمیل و انجام فعالیت‌های پیش راه اندازی پروژه VRU اراک به شیوه کربن فعال شده است.

شرکت نیرپارس با بهره گیری از متخصصان داخلی و تکیه بر دانش بومی موفق به تکمیل و انجام فعالیت‌های پیش راه اندازی پروژه VRU اراک به شیوه کربن فعال شده است.

طرح کهاب شامل (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) است که هدف اصلی اجرای آن حفظ‌ محیط‌زیست و کاهش آلودگی هوا با جلوگیری از انتشار بخارات هیدروکربنی می‌باشد.

پروژه بازیافت بخارات بنزین Vapor Recovery Unit (VRU)در قالب مشارکت مپنا و مدیریت شرکت نیرپارس در راستای مسئولیت‌های اجتماعی در انبار نفت شهرهای اراک، تبریز، مشهد و اهواز اجرا شده است.

با اجرای این طرح روزانه 30هزار لیتر بنزین از بخارات هیدروکربنی استحصال شده و به چرخه مصرف باز می گردد.

پیش از این واحدهای شهرهای مشهد، تبریز و اهواز با حضور سوپروایزرهای خارجی به مرحله احیای کربن رسیده بود که شرکت نیرپارس با بهره گیری از متخصصان داخلی و تکیه بر دانش بومی واحد VRU اراک را آماده برای انجام تست عملکردی (به‌منظور دریافت نتایج EFFICIENCY) کرده است.

پروژه VRU اراک هم اکنون بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دیدگاه شماارسال پیام Security code