1402/12/21

نیرپارس طرح ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی را کلید می‌زند

نیرپارس طرح ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی را کلید می‌زند

شرکت نیرپارس با تکیه بر توان متخصصان خود و انجام مطالعات مهندسی گسترده در طرح ملی فشارافزایی، به زودی این طرح را در منطقه پارس‌جنوبی ​اجرایی خواهد کرد.

مهندس محمدرضا پارساپور مدیرعامل شرکت نیرپارس در مراسم امضاء قرارداد طرح ملی فشارافزایی گاز در میدان مشترک پارس جنوبی که با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل گروه مپنا و دیگر پیمانکاران منتخب وزارت نفت برگزار شد؛ افزود: شرکت نیرپارس تاکنون فعالیت‌های زیادی در زمینه فشارافزایی انجام داده که این روند با همکاری شرکت‌های تولیدکننده گروه مپنا منجر به تدوین برنامه ای مدون و کارآمد در اجرای این پروژه شده است.

وی با تاکید برهمکاری‌های بسیار خوب شرکت نیرپارس با مجموعه‌های خارج از گروه مپنا افزود: نیرپارس در مسیر اجرای طرح ملی فشارافزایی از توانمندی‌های ساخت و مهندسی آن شرکت‌ها نیز استفاده خواهد کرد و این طرح را براساس زمانبندی انجام شده عملیاتی می کند.

مدیرعامل شرکت نیرپارس با اشاره به تجربه‌های قابل اتکاء این شرکت در منطقه پارس جنوبی ادامه داد: از سال‌های گذشته تاکنون مطالعات مهندسی بسیار خوبی در خصوص طرح فشار افزایی انجام شده از جمله این مطالعات موضوع فراساحل است که مورد تاکید مهندس اوجی وزیر نفت و دکتر خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت قرار دارد.

به گفته ی محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اجرای طرح فشارافزایی، ۹۰ تریلیون فوت مکعب به برداشت گاز و ۲ میلیارد بشکه افزایش برداشت میعانات گازی از پارس جنوبی افزوده خواهد شد، همچنین این اقدام درآمد ۹۰۰ میلیارد دلاری برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.

دیدگاه شماارسال پیام Security code