1403/03/27

نیرپارس سومین واحد تاسیسات تقویت فشار گاز خط دهم سراسری کشور را‌ راه اندازی کرد

نیرپارس سومین واحد تاسیسات تقویت فشار گاز خط دهم سراسری کشور را‌ راه اندازی کرد

​شرکت نیرپارس با اجرای موفق آزمایش 72 ساعت (Trial Run) پکیج توربوکمپرسور واحد سوم تاسیسات تقویت فشار گاز دوراهان در تاریخ 03/08/ 1403سومین واحد این ایستگاه را وارد مدار کرد.

این طرح بخشی از پروژه یکصد دستگاه توربوکمپرسور است که به منظور تقویت فشار شبکه سراسری گاز و کاهش ناترازی انرژی به کارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در کشور اجرا شده است.

تاسیسات تقویت فشار گاز دوراهان در استان چهارمحال و بختیاری و بر‌روی خط راهبردی لوله گاز سراسری دهم واقع شده است که روزانه با ظرفیت انتقال 90 میلیون متر مکعب گاز، نقش موثری در تقویت شبکه سراسری گاز ​کشور برعهده دارد. آرایش این تاسیسات 3+1 است.

شرکت گروه مپنا به عنوان سازنده پکیج توربوکمپرسور که از اصلی‌ترین و راهبردی‌ترین تجهیزات تاسیسات تقویت فشار گاز می‌باشد، موفق به ساخت، نصب و راه‌اندازی چهار دستگاه توربوکمپرسور از محل پروژه مهندسی، تامین، راه اندازی و داخلی سازی یکصد دستگاه توربوکمپرسور شده است.

شایان ذکر است کلیه مراحل طراحی، ساخت، آزمایش و راه‌اندازی این مجموعه با تکیه بر توان متخصصان گروه مپنا از جمله شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)، شرکت مهندسی برق و کنترل مپنا (مکو)، شرکت پره توربین مپنا (پرتو) و شرکت ساخت تجهیزات سپاهان (STS) به نتیجه رسیده است.

این پروه با مدیریت شرکت نیرپارس به عنوان مدیر پیمان از جانب گروه مپنا عملیاتی شده است.

دیدگاه شماارسال پیام Security code