1403/04/18

نیرپارس آماده ورود به مرحله ساخت و تامین تجهیزات طرح ملی فشارافزایی

نیرپارس آماده ورود به مرحله ساخت و تامین تجهیزات طرح ملی فشارافزایی

​شرکت نیرپارس با انتخاب نهایی پیمانکاران ساخت تاسیسات مورد نیاز طرح ملی فشار افزایی ازجمله سکوها، به زودی گام‌های بلندی در راستای اجرای این طرح برخواهد داشت.

با برگزاری جلسه شروع پروژه طرح فشارافزایی در شرکت ملی نفت ایران، وظایف هریک از چهار پیمانکار عمده اجرای این طرح تشریح و استراتژی انجام آن در هریک از هاب های منتخب تبیین شد.

گروه مپنا، هلدینگ اویک، قرارگاه خاتم النبیاء و شرکت پتروپارس پیمانکاران عمده منتخب از سوی وزارت نفت برای اجرای طرح ملی فشارافزایی هستند.

پس از برگزاری این نشست، شرکت نیرپارس با تکیه بر مطالعات و فعالیت های انجام شده در طراحی و مهندسی این طرح، فعالیت‌های خود در راستای فشارافزایی مخازن پارس‌جنوبی را آغاز می کند.

تفاهم نامه اجرای این طرح که به دلیل ناترازی موجود در تامین گاز و سوخت کشور توسط وزارت نفت در پارس جنوبی کلید خورده،  اسفند ماه سال گذشته امضا شد است؛ اجرای این پروژه در 7 هاب عملیاتی می شود.

نیرپارس از سوی گروه مپنا، مدیریت اجرای یکی از این هاب‌ها را برعهده دارد. 

دیدگاه شماارسال پیام Security code