1403/03/26

شرکت نیرپارس واحد بازیافت گوگرد فاز 14 پارس جنوبی را راه اندازی می‌کند

شرکت نیرپارس واحد بازیافت گوگرد فاز 14 پارس جنوبی را راه اندازی می‌کند

 اجرای این طرح سبب حذف روزانه دست کم ۴۰۰ تن گوگرد از گازهای فلر مي‌شود.

​پس از راه اندازي موفق و بهره برداري پايدار واحدهاي بازيافت و توليد گوگرد فاز ١٣پارس جنوبي، متخصصان شرکت نیرپارس، دومين واحد بازیافت گوگرد را اين بار در فاز 14 پارس جنوبی راه اندازی می کنند؛ اجرای این طرح سبب حذف روزانه دست کم ۴۰۰ تن گوگرد از گازهای فلر مي‌شود.

طبق هدفگذاری‌های انجام شده اولیه طرح‌های پارس جنوبی، اجرای این واحدها میبایست توسط شرکت‌های خارجی و با حضور و مشارکت صاحبان لیسانس آن کشورها، طراحی و راه‌اندازی می‌شد که به دلیل بروز تحریم‌ها و با عملیاتی  نشدن تعهدات طرف خارجی، اجرای آن با تکیه بر توان و دانش متخصصان ایرانی در شرکت نیرپارس با موفقیت به سرانجام رسید.

گوگرد موجود در گازهای اسیدی که هم اکنون در فلرهای برخی از پالایشگاه ها سوزانیده و به محیط زیست وارد می شوند با ساخت و راه اندازی واحد بازیافت گوگرد فاز 14 پارس جنوبی از فلر این پالایشگاه، حذف و از ورود این گازهای سمی، خورنده و آلاینده محیط زیست، جلوگیری خواهد شد.

در روند بازیافت، گوگرد از گازهای سمی، جداسازی شده و پس از تبدیل شدن به مایع به واحد جامدسازی منتقل می شود؛ در گام بعدي ، سولفور مایع به گرانول گوگرد جهت امکان حمل و صادرات، تبدیل می‌گردد.

گوگرد تولید شده به عنوان خوراک در واحدهای کوچک پتروشیمی، صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، تولید کود و …‌ مصرف شود.

تکمیل این فرآیند علاوه بر جلوگیری از آلایندگی محیط زیست، حفظ سرمایه های ملی و تحقق اهداف توسعه پایدار، موجب درآمدزایی برای کشور نیز خواهد شد.

شرکت نیرپارس پیش از این موفق شده بود در فاز 13 پارس جنوبی ضمن ثبت رکورد زمانی راه اندازی واحدهای بازیافت سولفور پس از دریافت گازهای اسیدی از واحدهای شیرین سازی، رکورد کیفی تولید‌گرانول کوگرد را با تحقق کلیه پارامترهای استاندارد Sudic،يكي از سختگيرانه‌ترين استانداردهاي بين المللي و معتبر حوزه گرانول گوگرد، اجرا و به بهره‌برداری پایدار برساند.

دیدگاه شماارسال پیام Security code