1402/03/23

رای اعتماد مجلس به دکتر علی‌آبادی به عنوان وزیر صمت

رای اعتماد مجلس به دکتر علی‌آبادی به عنوان وزیر صمت

در جلسه علنی روز جاری مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با مجموع 187 رأی موافق، 58 رأی مخالف، 8 رأی ممتنع و 2 رأی باطله، تصدی وزارتخانه صمت به آقای دکتر عباس علی‌آبادی سپرده شد.

در جلسه علنی روز جاری مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با مجموع 187 رأی موافق، 58 رأی مخالف، 8 رأی ممتنع و 2 رأی باطله، تصدی وزارتخانه صمت به آقای دکتر عباس علی‌آبادی سپرده شد.

در این جلسه که با حضور مخبر معاون اول رئیس جمهور، اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور، اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، محرابیان وزیر نیرو و مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی برنامه‌های عباس علی‌آبادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداختند.​

دیدگاه شماارسال پیام Security code