1402/11/10

حضور گروه منتخب شرکت نیرپارس در لیگ تفکر طراحی مپنا

حضور گروه منتخب شرکت نیرپارس در لیگ تفکر طراحی مپنا

گروه منتخب  شرکت نیرپارس با هدف شناسایی راهکارهای بهبود روابط کارکنان در انجام فعالیت‌ها بصورت تیمی با موضوع بهبود کار تیمی در لیگ تفکر طراحی گروه مپنا شرکت کردند.

​لیگ تفکر طراحی مپنا با هدف ترویج و تمرین نوآوری، خلاقیت و ایجاد فرصتی برای محک زدن مهارت حل مسئله مدیران شرکت‌های مختلف گروه مپنا به روش نوین طراحی و راه‌اندازی شده است.

در این لیگ، گروه های مختلف به نمایندگی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا، ابتدا در قالب یک برنامه آموزشی ، متدولوژی تفکر طراحی را فرا گرفته و در گام بعد با استفاده از دانش و مهارت کسب شده و با نظارت منتورها و مدرسان شرکت راچونه ، چالش اختصاص یافته به تیم خود را حل کرده و به هیئت داوران ارائه می دهند.

گروه منتخب شرکت نیر پارس متشکل نمایندگانی  از واحد های مهندسی ، فناوری اطلاعات،طرح و برنامه ،راه اندازی ، پشتیبانی ،مالی ، تامین پروژه ای با هدف بهبود کار تیمی و همدلی بیشتر در بین کارکنان را انجام و در حال تست و بارگذاری مستندات پروژه می باشند .

لیگ تفکر طراحی از 10 تیر 1402 آغاز شده و فینال آن در 5 اسفند ماه 1402، همزمان با روز مهندس، برگزار خواهد شد.

دیدگاه شماارسال پیام Security code