1402/10/17

برگزاری توربازدید خبرنگاران از پروژه‌های شاخص شرکت نیرپارس در پارس جنوبی

برگزاری توربازدید خبرنگاران از پروژه‌های شاخص شرکت نیرپارس در پارس جنوبی

شرکت نیرپارس با برگزاری توربازدید خبرنگاران، دستاوردها و اقدامات انجام شده در اجرای ابرپروژه های پالایشگاه فاز 14 و 13 پارس جنوبی، پروژه نیروگاه ایران ال ان جی، کاهش مشعل سوزی و همچنین بهره برداری، تامین قطعات و تعمیرات پالایشگاه های 11و 12 پارس جنوبی  را تشریح کرد.

در این مراسم، نمایندگان رسانه‌ها با حضور در محدوده کاری شرکت نیرپارس با توانمندی‌های متخصصان این شرکت و موفقیت‌های کسب شده در اجرای ابرپروژه‌های اجرا شده، آشنا شدند.

این تور 12 تا 14 دیماه با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های رسمی کشور در نیروگاه ایران ال ان جی آغاز و پس  از بازدید از پالایشگاه فاز 14و13 پارس جنوبی و برگزاری نشست درخصوص نحوه اجرای پروژه کاهش مشعل سوزی و تعمیرات پالایشگاه 11 و 12 پارس جنوبی  به پایان رسید.

دراین بازدید مراحل اجرای نیروگاه ایران ال ان جی، حمایت شرکت نیرپارس از ساخت داخل، رکوردها و تاثیر احداث این نیروگاه در اجرای پروژه عظیم ال ان جی توضیح داده شد؛ همچنین محدوده کاری شرکت نیرپارس در پروژه فاز 14 و 13 پارس جنوبی، نحوه اجرای این پروژه به دست متخصصان داخلی، همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و توانمندی‌های شرکت نیرپارس در عملیاتی کردن واحدهای استراتژیک 106، 108 و 121 این ابرپروه که دیگر شرکت‌ها قادر به انجام آن نبودند؛ ارائه شده است.

کلیه پروژه‌های شرکت نیرپارس با حمایت حداکثری از تولید داخل و با هدف توسعه پایدار اجرایی شده اند.

دیدگاه شماارسال پیام Security code