1402/10/13

برگزاری آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت نیرپارس

برگزاری آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت نیرپارس

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت نیرپارس با حضور جناب آقای دکتر محمدزاده مدیرعامل محترم بخش نفت و گاز گروه مپنا و حضور برخی مدیران گروه و شرکت نیرپارس در سالن امیرکبیر برگزار شد.

​مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت نیرپارس با حضور جناب آقای دکتر محمدزاده مدیرعامل محترم بخش نفت و گاز گروه مپنا و حضور برخی مدیران گروه و شرکت نیرپارس در سالن امیرکبیر برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر اولیاء مدیرعامل محترم گروه مپنا از زحمات و تلاش های آقای مهندس ایزددوستدار مدیرعامل پیشین شرکت نیرپارس تقدیر و تشکر و به واسطه همین مراسم آقای مهندس پارساپور نیز به عنوان مدیرعامل جدید معارفه شدند.

دیدگاه شماارسال پیام Security code