1402/11/30

بازدید مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از غرفه گروه مپنا در نمایشگاه پتروکم

بازدید مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از غرفه گروه مپنا در نمایشگاه پتروکم

همایش و نمایشگاه بین‌المللی پتروکم کیش با حضور دکتر علی عسگری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام​ افتتاح شد. 

در حاشیه این مراسم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از غرفه گروه مپنا بازدید کردند.

در این بازدید درخصوص دستاوردها، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های بخش نفت و گاز گروه مپنا به ویژه شرکت نیرپارس و همچنین توانمندی های بومی سازی تجهیزات و توانمندی های اجرایی توضیحاتی ارائه شد.

دیدگاه شماارسال پیام Security code