1402/11/01

آغاز عملیات اجرایی پروژه کاهش مشعل سوزی شرکت نیرپارس در پارس جنوبی

آغاز عملیات اجرایی پروژه کاهش مشعل سوزی شرکت نیرپارس در پارس جنوبی

.عملیات اجرایی پروه کاهش مشعل سوزی در پالایشگاه هفتم پارس جنوبی با حضور متخصصان شرکت نیرپارس آغاز شد

​عملیات اجرایی پروه کاهش مشعل سوزی در پالایشگاه هفتم پارس جنوبی با حضور متخصصان شرکت نیرپارس آغاز شد.

شرکت نیرپارس در راستای انجام تعهدات قراردادی پروژه کاهش مشعل سوزی و با توجه به اولویت‌های ابلاغ شده از سوی کارفرما و سیاست گذاری مجموعه نیرپارس-گروه مپنا برای کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و توسعه پایدار، عملیات اجرایی پروژه را با حضور متخصصان این شرکت در پالایشگاه هفتم آغاز کرد.

ب​ا توجه به اهمیت واحد بازیافت گوگرد در کاهش آلایندگی‌زیست محیطی، اجرای این پروژه با اولویت احداث این واحد در دستور کار قرار گرفته در این راستا به منظور برق رسانی به تجهیزات مهم و اساسی واحد گوگرد، عملیات اجرای 3300 متر مربع اسلب‌برداری، 1000 مترمکعب خاکبرداری و 10 کیلومتر کابل‌کشی شروع شده است.

همچنین به منظور تامین تجهیزات و کالای مورد نیاز این پروژه براساس زمانبندی تعیین شده سایر بخش‌های قرارداد شامل تکمیل مدارک مهندسی، تامین کالا و همچنین مذاکرات با سازندگان و تامین کنندگان نیز در حال سفارش گذاری است.

اجرای این پروژه در راستای تحقق استراتژی شرکت نیرپارس-گروه مپنا برای توسعه کسب و کار، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی طراحی شده وبه همین دلیل از اهمیت بالایی در گروه مپنا و مجموعه وزارت نفت برخوردار است.

دیدگاه شماارسال پیام Security code