1402/11/08

استقبال مدیرعامل نیرپارس از مدیرعامل شرکت توسعه گاز ایران در ایستگاه گاز اردستان

استقبال مدیرعامل نیرپارس از مدیرعامل شرکت توسعه گاز ایران در ایستگاه گاز اردستان

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از توربوکمپرسورهای  نصب شده در ایستگاه تقویت فشار گاز اردستان بازدید کردند و مورد استقبال مدیرعامل شرکت نیرپارس قرار گرفتند.

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از توربوکمپرسورهای  نصب شده در ایستگاه تقویت فشار گاز اردستان بازدید کردند و مورد استقبال مدیرعامل شرکت نیرپارس قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت نیرپارس، مهندس رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و جمعی از مدیران ارشد شرکت ملی گاز با حضور در محل اجرای پروژه ساخت و نصب توربوکمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز اردستان در استان اصفهان در جریان روند عملیات اجرای این پروژه قرار گرفتند.

مهندس محمدرضا پارساپور، مدیرعامل شرکت نیرپارس در این بازدید با ارائه توضیحاتی درخصوص محدوده کاری و نوع فعالیت‌های نیرپارس در اجرای توربین‌های گازی ۲۵ مگاواتی و کمپرسورهای نصب شده در ایستگاه اردستان، ظرفیت‌های اجرایی و قابل استفاده متخصصان و توان تامین تجهیزات استراتژیک شرکت را برای اجرای پروژه‌های گازی مهم کشور تشریح کرد.

ایشان با اشاره به اینکه نیرپارس مهندسی، تامین، راه اندازی و گارانتی ۴ واحد توربوکمپرسور ایستگاه تقویت فشار گاز اردستان را برعهده دارد افزود: تاکنون ۲ واحد از این تعداد به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده، واحد سوم نیز با 40 درصد پیشرفت در حال نصب بوده و واحد چهارم درآغاز فرایند نصب است.

شایان ذکر است مهندسی، تامین، داخلی سازی و راه اندازی یکصد دستگاه تربوکمپرسور با مدیریت شرکت نیرپارس و همکاری شرکت‌های توگا و مکو با کارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در حال انجام است. ​

دیدگاه شماارسال پیام Security code